Đặc sản nhìn thấy phải đỏ mặt nhưng cực ngon, là "thần dược chuyện ấy"

Cá dương vật thực chất là một loại giun thìa biển, sống trong cát và bùn trên bở biển. Loại “cá” này thường được khai thác chủ yếu ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo Linh Trang (Tổng hợp) (Báo GT)

sự kiện Thực phẩm tốt cho chuyện ấy