Bắt giữ Trần Đình Sang

Bắt giữ Trần Đình Sang Dùng những lời lẽ khiêu khích, xúc phạm và hành hung cảnh sát đang thi hành công vụ, Trần Đình Sang bị Công an...