Tập đoàn Phúc Sơn đã "phá nát" Nha Trang như thế nào?

Tập đoàn Phúc Sơn đã "phá nát" Nha Trang như thế nào?

Tập đoàn Phúc Sơn chỉ là một doanh nghiệp cấp huyện nhưng trúng nhiều dự án rất lớn ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Đặc biệt, chỉ riêng tại Nha Trang, những hoạt động của tập đoàn này đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra rất nhiều sai phạm. Trong đó, Phúc Sơn đã "xẻ thịt" Sân bay Nha Trang và một số dự án dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN