Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Sự kiện: Thời sự

Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Phó Chủ tịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 270/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Các Phó Chủ tịch gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia).

Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Ủy ban thực hiện nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm…

Nguồn: https://plo.vn/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-lam-chu-tich-ubqg-phong-chong-aids-ma-tuy-mai-dam-po...

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc Sở

Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, xin tăng thêm 10 phó giám đốc Sở giống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (Pháp luật TPHCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung