Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 09:30 AM (GMT+7)

Sáng nay, 7.5, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị này, T.Ư sẽ tập trung thảo luận 3 đề án quan trọng, trong đó đáng chú ý có Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”...

Sự kiện:

Thời sự

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 1

Đề án trình Hội nghị T.Ư 7 về công tác cán bộ, hàng loạt giải pháp đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới đã được Ban soạn thảo đưa ra, từ đánh giá cán bộ, sử dụng cán bộ, thi tuyển cán bộ đến việc ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ...

Đáng chú ý, Đề án đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND.

Đề án cũng xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý. 

Ngoài ra, Hội nghị T.Ư 7 cũng sẽ tập trung bàn thảo Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Dự kiến, Hội nghị T.Ư 7 sẽ bế mạc vào ngày 12.5.

Nhân dịp này, cùng Dân Việt nhìn lại những phát ngôn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan tới công tác cán bộ để thấy được công tác cán bộ từ lâu đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng.

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 2Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 3

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 4

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 5

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 6

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 7

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 8

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 9

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 10

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7 - 11

Ngoài việc thảo luận 3 Đề án trên, dự kiến tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương 7 bàn nhiều vấn đề hệ trọng

Hội nghị Trung ương 7 sẽ tập trung bàn, cho ý kiến đối với 3 đề án quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp;...

Theo Việt Anh - Hoàng Thắng (Dân Việt)

sự kiện Thời sự