Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa, hình ảnh giản dị, cao cả của Người sẽ sống mãi trong trái tim của mỗi người Việt Nam...

Dưới đây là một số bức ảnh chân dung tiêu biểu của Người trích từ ấn bản "Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", xuất bản tháng 11/1970. 

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 1

Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi, khi ở Pháp.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 2

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 3

Giữa năm 1923, Người sang Liên Xô.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 4

Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 5

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 6

Hồ Chủ tịch năm 1945.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 7

Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 8

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch năm 1946.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 9

Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 10

Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 11

Người đang theo dõi mặt trận Đông Khê (Cao Bằng).

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 12

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 13

Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 14

Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Hồ Chủ Tịch (5/1956).

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 15

“Người ngồi đó với cây chì đỏ/Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 16

Hồ Chủ tịch chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội khoá 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (7/1960).

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 17

Người cầm nhịp hát bài “Đoàn kết”.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 18

Bác Hồ trong trang phục của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 19

Lời Hồ Chủ tịch: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

Những bức ảnh "có một không hai" về Bác Hồ - 20

Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung