Mực nước đỉnh triều ít biến đổi

Những ngày đầu tuần, mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang giữ mức ổn định thấp, mực nước cao nhất chỉ dao động ở mức 1.03 – 1.06m mét.

Mực nước tại các trạm ngày 27/5/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.80

19.30

1.03

9.30

-0.15

15.00

-1.81

2.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.72

18.30

1.02

8.30

-0.20

14.30

-1.99

1.30

Mặc dù tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa dông xảy ra vào mỗi buổi chiều song do triều cường đang trong giai đoạn xuống nên mực nước đỉnh triều tại các trạm không lên quá cao. Trên kênh Đồng Điền tại Phú An mực nước cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 8 giờ 30 và đạt 1.02 mét, lúc 18 giờ 30 là 0.72 mét, mực nước thấp nhất tại trạm này xuất hiện lúc 1 giờ 30 và ở mức -1.99 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An lúc 9 giờ 30 mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện và đạt 1.03 mét, lúc 19 giờ 30 là 0.80 mét, mực nước thấp nhất là -1.81 mét lúc 2 giờ 30.

Sang tuần mới, do triều cường vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi nên về cơ bản mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn khá ổn định và giữ ở mức thấp.

Mực nước đỉnh triều cao nhất những ngày đầu tuần tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn dao động trong khoảng 1.04 – 1.07 mét và xuất hiện vào buổi trưa, sáng sớm là khoảng thời gian mực nước đạt thấp nhất trong ngày và sau đó biến đổi chậm trong ngày. Tại trạm này cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của hiện tượng chuyển triều.

Trên kênh Đồng Điền tại trạm Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất dao động khoảng 1.03 – 1.06 mét, thời gian xuất hiện mực nước cao nhất tập trung chủ yếu vào buổi trưa. Cũng như tại trạm Phú An, hiện tượng chuyển triều đã xuất hiện, buổi sáng sớm mực nước đạt cực thấp và sau đó biến đổi chậm trong ngày.

Bảng số liệu dự báo cụ thể cho các trạm:

Dự báo mực nước từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

28/5

0.64

21.00

1.05

10.30

-0.48

16.00

-1.50

3.30

1.59

25/12

1.40

09/04

29/5

0.66

22.00

1.04

11.30

-0.85

17.00

-1.25

4.30

30/5

Ct

Ct

1.07

12.30

-1.15

18.00

-1.00

5.30

31/5

0.70

0.00

1.06

13.30

-1.55

19.00

-0.85

6.30

 

Nhà Bè

28/5

0.58

20.00

1.04

9.30

-1.77

15.30

-1.75

2.30

1.56

26/11

1.44

09/04

29/5

0.60

21.00

1.03

10.30

-0.53

16.30

-1.50

3.30

30/5

0.62

22.00

1.06

11.30

-1.40

17.30

-1.20

4.30

31/5

Ct

Ct

1.06

12.30

-1.80

18.30

-1.00

5.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN