Đến Quảng Ngãi làm, tiến sĩ được 300 triệu

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh này.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những người có trình độ chuyên môn cao như: Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ y khoa...

Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất là 350 triệu đồng/người đối với giáo sư. Tiếp đến là Phó giáo sư 300 triệu đồng/người; Tiến sĩ 250 triệu đồng/người; Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II (chuyên ngành sản phụ khoa) 300 triệu đồng/người.

Mức hỗ trợ 250 triệu đồng/người với bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II 2; Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I (chuyên ngành sản phụ khoa), bác sĩ nội trú (chuyên ngành sản phụ khoa).

Tiếp đến, bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú 230 triệu đồng/người; Bác sĩ, dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại giỏi) 220 triệu đồng/người; Bác sĩ, dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại khá) 200 triệu đồng/người; Bác sĩ, dược sĩ đại học (tốt nghiệp loại trung bình và trung bình khá) 180 triệu đồng/người; Thạc sĩ 150 triệu đồng/người.

Mức thấp nhất 100 triệu đồng/người đối với những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi trở lên hoặc học ở ngoài nước đạt loại khá trở lên.

Ngoài ra, chính sách này còn áp dụng với những nhà khoa học, người tài đang công tác trong và ngoài nước đóng góp cho tỉnh bằng những đề tài khoa học hoặc sáng kiến để phát triển kinh tế - xã hội được đánh giá có hiệu quả cao.

Đây là mức nhận một lần sau khi đến làm việc, lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Riêng đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Quảng Ngãi còn có thêm chế độ ưu đãi. Sau khi được bố trí công tác, khi có nhu cầu tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét tiếp nhận chồng (vợ), con ruột vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Những người có trình độ chuyên môn cao còn được: giao đất ở, hỗ trợ tiền thuê nhà trong 05 năm, bố trí sử dụng theo đúng ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi. Nếu quá trình làm việc phát huy hiệu quả tốt được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo.

Chia sẻ
Theo Dương Tùng (Khampha.vn)
Báo lỗi nội dung