Đề xuất chế độ, biện pháp cảnh vệ đối với lãnh đạo Đảng, nhà nước

Sự kiện: Thời sự

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (lần 2). 

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (lần 2), Bộ Công an đã đề xuất chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ: Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở; được bảo vệ nơi làm việc; được bảo vệ địa điểm hoạt động; được bảo đảm an ninh, an toàn về đồ dùng, vật phẩm, thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại; khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường; đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng; đi bằng tàu bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ; đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu riêng có phương tiện dẫn đường, hộ tống bảo vệ.

Lực lượng cảnh vệ trong một buổi diễn tập.

Lực lượng cảnh vệ trong một buổi diễn tập.

Đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở.

Đối với Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở; được bảo vệ nơi làm việc; khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Đối với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ: Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết. Trường hợp một người hưởng nhiều chế độ cảnh vệ khác nhau thì người đó được hưởng chế độ cảnh vệ ở mức cao nhất.

Dự thảo Luật cũng đề xuất các biện pháp cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ: Bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động; kiểm tra an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động, đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại; kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ; ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật CAND.

Đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở.

Đối với Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết; ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật CAND.

Đối với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ: Bảo vệ tiếp cận; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết; ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật CAND.

Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp, tăng cường lực lượng và phương tiện bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Toàn văn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (lần 2) được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 17/11/2023. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đề xuất Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệ

Theo dự thảo mới nhất, Bộ Công an đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệ, đồng thời rút đề xuất bổ sung sĩ quan công an, quân đội có cấp hàm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hương ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN