Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Sự kiện: Thời sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng được phân công giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông cáo Hội nghị, Bộ Chính trị đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu ông Lê Minh Hưng vào Bộ Chính trị khoá XIII.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970; quê quán tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính sách công.

Tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Ảnh: PV.

Tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Ảnh: PV.

Quá trình công tác của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng:

- 10/1993 - 1/1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 2/1998 - 2/2002: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng/Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 4/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 1/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 11/2021- nay: Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

16/5/2024: Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Phan Thăng An, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Phong ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN