Giải mã võ công thực sự của Ngụy vương Tào Tháo

Thứ Hai, ngày 30/01/2017 11:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cuộc đời Tào Tháo đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực quân sự, chính trị, văn học nhưng ít người biết rằng, ông cũng là bậc cao thủ, tinh thông võ nghệ thời Tam quốc.

Sự kiện: Tào Tháo

Giải mã võ công thực sự của Ngụy vương Tào Tháo - 1

Phác họa hình ảnh Tào Tháo.

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng hình thành Tào Ngụy thời Tam quốc. La Quán Trung phác họa hình tượng Tào Tháo trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa có phần cảm tính, chưa thật đúng với con người Tào Tháo. Loạt bài này sẽ tập trung khai thác câu chuyện bí ẩn xung quanh cuộc đời Tào Tháo và những khía cạnh Tam quốc diễn nghĩa chưa đề cập.

Theo trang mạng TimeTW, Tào Tháo là người như thế nào, lịch sử Trung Quốc trải qua nhiều giai đoạn có những đánh giá khác nhau.

Học giả Dịch Trung Thiên nhìn nhận, “Tào Tháo vừa hết sức thông minh, vừa ngu ngốc vô cùng; vừa xảo quyệt nguy hiểm và thẳng thắn trung thực; vừa hào phóng nhưng cũng hẹp hòi ích kỷ”. Có thể nói, Tào Tháo là một bậc tuấn kiệt, có khí phách anh hùng nhưng cũng không kém phần tiểu nhân.

Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đưa ra quan điểm phê phán Tào Tháo nhưng cũng có những người không ngớt lời khen. Danh thần Đông Hán Kiều Huyền nói với Tào: “Thiên hạ sắp đại loạn, chỉ có bậc nhân tài kiệt xuất mới có thể đứng ra giải cứu thiên hạ. Lẽ nào người đó chính là các hạ?".

Nhà phân tích thời Đông Hán, Hứa Thiệu cũng từng nhận định: "Tào Tháo là năng thần trị thiên hạ, là gian hùng thời loạn thế".

Cuộc đời Tào Tháo đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực quân sự, chính trị, văn học nhưng ít người biết rằng, ông cũng là bậc thấy về võ thuật thời Tam quốc.

Dùng tuyệt kỹ đột nhập cấm cung

Cuốn “Dị đồng tạp ngữ” của tác giả Tôn Thịnh thời Đông Tấn (317-420) có ghi chép lại việc Tào Tháo bí mật một mình đột nhập vào phòng ngủ của Trương Nhượng,  hoạn quan nhà Đông Hán giữa đêm khuya.

Trương Nhượng cho rằng, Tào Tháo có mưu đồ bất chính nên lệnh vệ binh vây bắt. Nhưng Tào Tháo “dùng một tay múa thương bảo vệ bản thân rồi nhảy qua tường trốn thoát”.

Giải mã võ công thực sự của Ngụy vương Tào Tháo - 2

Trương Nhượng là một trong 10 Thập thường thị (hoạn quan) chi phối triều đình Đông Hán. Ngay cả Đại tướng quân Hà Tiến cũng mất mạng dưới tay Nhượng. Cấm vệ quân dưới quyền Trương Nhượng đều những binh sĩ tinh nhuệ nhất.

Dù Tào Tháo có dùng thủ đoạn tinh vi hơn thì việc ám sát Trương Nhượng cũng khó có thể thành công. Nhưng dù vậy, việc Tào Tháo một mình đột nhập cung cấm rồi thoát ra ngoài thành công cũng cho thấy võ công thượng thừa của Ngụy vương.

Giết lầm người vì nghi kỵ

Để diệt trừ gian thần Đổng Trác, Tào Tháo từng liều lĩnh thực hiện nhiệm vụ ám sát nhưng kết quả thất bại. Bản thân Tào Tháo phải chạy trốn khỏi kinh thành tới nương nhờ nhà Lữ Bá Xa.

Vì tính khí đa nghi, Tào Tháo đã ra tay giết chết cả nhà họ Lữ. Câu chuyện này lưu truyền về sau có ba phiên bản.

Ghi chép mang tên Tam quốc chí của học giả Trần Thọ viết, Tào Tháo tới Lữ gia, bị con trai Lữ cùng môn khách trong nhà mưu toan cướp tiền của, Tào Tháo bèn rút kiếm sát hại hàng chục người.

Cuốn “Thế ngữ” viết, khi Tào Tháo tới, Lữ Bá Xa không ở nhà mà chỉ có 5 người con trai tiếp đãi. Tào Tháo mệt mỏi vì phải đào tẩu, lại nghi ngờ Lữ gia âm mưu hại mình, nên dùng kiếm giết 8 người nhà họ Lữ trong đêm rồi bỏ đi.

"Dị đồng tạp ngữ" thì viết, Tào Tháo nghe thấy tiếng mài dao, bèn nghi ngờ Lữ gia muốn hại mình nên đã chủ động ra tay trước, giết hại toàn bộ gia đình Lữ Bá Xa.

Giải mã võ công thực sự của Ngụy vương Tào Tháo - 3

Tào Tháo trong bộ phim Tân Tam quốc diễn nghĩa.

Những câu chuyện này dù chính xác hay không, thì người đời sau có thể nhận thấy võ công của Tào Tháo. Trước khi rời nhà Lữ Bá Xa, Tào Tháo để lại câu nói nổi tiếng: “Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”.

Phá vòng vây 10 vạn quân Lữ Bố

Thời kỳ gia nhập liên minh thảo phạt Đổng Trác, Tào Tháo liên tục nếm mùi thất bại, tổn thất lực lượng nghiêm trọng và thậm chí còn bị thương, phải cùng Hạ Hầu Đôn chạy về Dương Châu chiêu binh mãi mã.

Thứ sử Dương Châu Trần Ôn và Thái thú Đơn Dương Chu Hân cho Tào Tháo 4.000 quân. Nhưng giữa đường hành quân xảy ra tạo phản.

Phản quân hỏa thiêu doanh trại Tào Tháo trong đêm, buộc Tào Tháo liều chết đột phá vòng vây tìm đường thoát. Trong tình thế hỗn loạn, Tào Tháo một mình giết hàng chục loạn quân.

Năm 193, Tào Tháo nghi ngờ Từ Châu mục Đào Khiêm giết cha mình là Tào Tung, bèn đem quân "huyết tẩy Từ Châu".

Điều này khiến mưu sĩ Trần Cung bất mãn và bỏ Tào Tháo, sau đó cùng Trương Mạc ở Duyện Châu tôn Lữ Bố làm Thứ sử Duyện Châu, lãnh đại quân đánh Tào.

Lữ Bố tập kích đại bản doanh của Tào Ngụy tại Duyện Châu là Bộc Dương, buộc Tào Thái phải rút quân ở Từ Châu về đối phó.

Trong cuộc chiến này, Tào Tháo bị các tướng Cao Thuận, Trương Liêu, Tạng Bá, Ngụy Tự, Hầu Thành... vây khốn.

Tào Tháo mặc dù có các tướng Tào Hồng, Vu Cấm, Nhạc Tiến, Điển Vi yểm trợ nhưng cũng rơi vào vòng vây trước 10 vạn đại quân Lữ Bố.

Giải mã võ công thực sự của Ngụy vương Tào Tháo - 4

Tào Tháo và Lữ Bố.

Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa mô tả: "Chúng tướng tử chiến, Tào Tháo tiên phong xung trận".

Về sau, dù thất bại nhưng một lần nữa, Tào Tháo đơn thương độc mã thoát khỏi vòng vây của Lữ Bố.

Tình tiết màn phá vây của Tào cũng được mô tả hết sức ly kỳ: "Từ trong ánh lửa, Lữ Bố cầm kích phi ngựa tới. Tào Tháo lấy tay che mặt phóng ngựa đi. Lữ Bố từ sau đuổi theo, cầm Phương Thiên Họa Kích gõ lên mũ giáp của Tào Tháo hỏi - 'Tháo ở đâu?' Tào chỉ về hướng ngược lại đáp - 'Kẻ cưỡi ngựa vàng phía trước chính là hắn’. Lữ Bố nghe xong thúc ngựa đuổi theo. Tháo quay ngựa, âm thầm bỏ đi về phía Đông".

Đối với chuyện Tào Tháo nhiều lần phá vây "thập tử nhất sinh", có học giả hiện đại dùng câu thơ trong bài "Hiệp khách hành" của Lý Bạch để bình về bản lĩnh cao siêu của ông - "Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành" (10 bước giết 1 người, giết tới ngàn dặm).

Trổ tài bắn cung “bách phát bách trúng”

Tam quốc chí của Trần Thọ viết, Tào Tháo tài nghệ hơn người, bắn cung “bách phát bách trúng”, tay không địch mãnh thú. Tào Tháo từng bắn được 63 con chim trĩ trong cuộc đi săn ở Nam Bì.

Giải mã võ công thực sự của Ngụy vương Tào Tháo - 5

Tào Tháo cũng là người tinh thông võ nghệ thời Tam quốc. Ảnh minh họa.

Khi Tào Tháo nghênh đón Thiên tử, định đô ở Hứa Xương, ông từng nghe theo kiến nghị của Trình Dục mời vua đi săn. Hán Hiến Đế dù không bằng lòng nhưng cũng không dám chống lại Tào.

Lúc đi săn, Hiến Đế bắn 3 phát liền không trúng, Tào Tháo bèn tiếp lấy Bảo Điêu cung, Kim Phê tiễn trong tay vua, một tên bắn ra trúng ngay lưng hươu.

Quần thần khi đó nhìn thấy Kim Phê tiễn, đều cho là Thiên tử bắn trúng, đồng thanh hô "Vạn tuế".

Tinh thông “thập bát ban võ nghệ”

Trước đại chiến Xích Bích, Tào Tháo ra lệnh bày rượu ở đại doanh. Có rượu vào, Tào Tháo đứng trên mũi thuyền nói: "Ta phá Hoàng Cân, bắt Lữ Bố, diệt Viên Thuật, thu phục Viên Thiệu, dấn thân phương Bắc, bình định Liêu Đông, tung hoành thiên hạ, không uổng chí trượng phu".

Ngay lúc Tào Tháo cao hứng, Thứ sử Dương Châu Lưu Phức lỡ nói điều chẳng lành, lập tức bị Tháo dùng cây giáo dài đâm chết.

Trong cơn say, Tào Tháo vẫn đủ khả năng kiểm soát trọng binh dài 2m chỉ bằng một tay, chứng minh ông không chỉ văn tài xuất chúng, mà đẳng cấp "túy quyền" cũng hết sức đáng nể.

____________________

Bài viết xuất bản ngày 31.1 đề cập đến thần đồng trẻ tuổi khiến Tào Tháo lo sợ nhất, có thể đe dọa đến tương lai của Tào Ngụy hơn cả Lưu Bị, Tôn Quyền.

Chia sẻ
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp (Dân Việt)
sự kiện Tào Tháo
Báo lỗi nội dung