Tân Thủ tướng Campuchia có bài phát biểu quốc tế đầu tiên

Tân Thủ tướng Campuchia có bài phát biểu quốc tế đầu tiên

Chính phủ Campuchia sẽ chào đón các nhà đầu tư nước ngoài để giúp Campuchia đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao, tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định như vậy trong bài phát biểu tại sự kiện quốc tế đầu tiên trên cương vị mới.

Thế giới

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN