Mỹ trang bị súng cho giáo viên

Các trường học tại nhiều địa phương ở Mỹ đã thảo luận về việc vũ trang súng cho giáo viên để ngăn chặn các vụ xả súng học đường. Cấp... 29/05/2022 | 10:30
Tin liên quan