Nhìn bao bì, bạn có nhận ra đây là sản phẩm của thương hiệu nào không?

Sự kiện: Quiz

Toàn là những sản phẩm hết sức quen thuộc trong đời sống hằng ngày mà thôi.

1

Câu đầu đảm bảo ai cũng đoán ra ngay. Đây là thương hiệu:

Sản phẩm nào nhìn rất ”hàng chợ” nhưng lại có giá cắt cổ?

Ai hay săn hàng hiệu nhìn qua là phân biệt được ngay.


 

Chia sẻ
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung