Loài vật nào người Việt vừa sợ vừa ghét nhưng lại là thứ “đẻ ra tiền”?

Thứ Ba, ngày 23/04/2019 19:00 PM (GMT+7)

Con đầu tiên đảm bảo ai nhìn cũng muốn tiêu diệt ngay lập tức.

Sự kiện:

Quiz

1

Con gián.


 
Theo Con đầu tiên đảm bảo ai nhìn cũng muốn tiêu diệt ngay lập tức. (Dân Việt)

sự kiện Quiz