Nguồn: http://danviet.vn/nhung-ty-phu-giau-nut-do-do-vach-nhung-lai-che-sieu-xe-50202128510163395.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh