Nguồn: http://danviet.vn/man-nhan-voi-nhung-du-thuyen-trieu-do-cua-cac-dai-gia-viet-5020201491015258.ht...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh