TTCK chiều 1/10: HNX-Index lập đáy mới trong lịch sử

Thị trường kết thúc phiên giao dịch buổi chiều trong một màu “xám xịt”. HNX-Index chốt phiên ghi nhận mức đáy thấp nhất trong lịch sử.

Hết thời gian giao dịch khớp lệnh, VN-Index đứng ở mức 386,49 điểm, giảm 6,08 điểm (-1,55%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,79 triệu đơn vị, trị giá 401,98 tỷ đồng.

Chốt phiên lúc 14h15, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 386,55 điểm, giảm 6,02 điểm (-1,53%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 29,915 triệu đơn vị, trị giá 478,710 tỷ đồng.

Trong số 310 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 45 mã tăng (chiếm 14,5%), 174 mã giảm, 57 mã đứng giá và 34 mã không có giao dịch.

TTCK chiều 1/10: HNX-Index lập đáy mới trong lịch sử - 1

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm mạnh 1,20 điểm (-2,16%) xuống còn 54,27 điểm. Trước đó, chỉ số này đã chạm mức đáy thấp nhất trong lịch sử là 54,13 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,942 triệu đơn vị, trị giá 169,140 tỷ đồng.

Số mã tăng trên HNX là 59 (chiếm 15,1% trong tổng số 392 mã niêm yết), số mã giảm là 157 số mã đứng giá là 44 và không có giao dịch là 132 mã.

Chỉ số VN30-Index giảm 4,93 điểm (-1,08%) xuống còn 451,55 điểm, với 1 mã tăng giá, 24 mã giảm giá và 5 mã đứng giá.

Chỉ số HNX30-Index giảm 3,41 điểm (-3,3%), xuống còn 99,9 điểm, với 2 mã tăng, 24 mã giảm và 3 mã đứng giá.

TTCK chiều 1/10: HNX-Index lập đáy mới trong lịch sử - 2

Chỉ số VIR-50 đo lường biến động của 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên TTCK Việt Nam phiên này giảm 3,18 điểm xuống còn 373,18 điểm (-0,84%). Trong đó có 6 mã tăng giá, 34 mã giảm và 10 mã đứng giá. Tăng mạnh nhất phải kể đến các mã như HPG (4,7%), VCF (4,1%), NVB (4,0%), HVG (0,8%) và POM (0,8%). Giảm mạnh nhất là các mã như PVX (-6,8%), VCG (-5,3%), KLS (-5,0%), MPC (-4,9%) và BVH (-4,9%).

Cổ phiếu hiện giao dịch nhiều nhất trên HOSE là ITA với 1,773 triệu đơn vị, đứng ở mức 4.300 đồng/cp (-4,44%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã PVX với 3,03 triệu đơn vị, đứng ở mức 4.100 đồng/cp (-6,82%).

10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất chiếm tới 38,16% tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE, còn trên sàn HNX con số này là 59,94%.

TTCK chiều 1/10: HNX-Index lập đáy mới trong lịch sử - 3

Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là IFS tăng 600 đồng (+4,96%) lên 12.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 1.010 đơn vị.

Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là ITQ, tăng 2.400 đồng (+22,86%) lên 12.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 18.700 đơn vị.

Mã ITQ mới niêm yết phiên này tăng 2.400 đồng/cp (+22,86%) lên 12.900 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 18.700 đơn vị. Diễn biến giao dịch trong biên độ 12.500-12.900 đồng, hiện ITQ đang tăng so với mức đáy trong ngày là 3,20% và tăng so với khi mở cửa là 22,86%.

Riêng giao dịch thỏa thuận, có 19 giao dịch trên HOSE với 2,758 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 77,45 tỷ đồng và 38 giao dịch trên HNX với 1,181 triệu cổ phiếu, trị giá 13,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu IMP được giao dịch thỏa thuận với khối lượng 719.512, trị giá 30,2 tỷ đồng (chiếm 99,5% tổng khối lượng giao dịch trong ngày).

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 2.536.150 đơn vị trên cả hai sàn và bán ra 11.800 đơn vị trên HNX (chưa có số liệu bán trên HOSE).

Mã NVT được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 320.000 đơn vị (chiếm 59,4% tổng khối lượng giao dịch). Hiện đứng ở mức giá 4.500 đồng/cp (-2,2%), tổng khối lượng giao dịch đạt 538.530 đơn vị. Tiếp theo là các mã PVS (242.900 đơn vị), MBB (145.460 đơn vị), SBT (142.370 đơn vị), KDC (213.800 đơn vị).

Mã PVL được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 10.000 đơn vị (chiếm 4,2% tổng khối lượng giao dịch). Hiện đứng ở mức giá 2.600 đồng/cp (-3,7%), tổng khối lượng giao dịch đạt 239.700 đơn vị. Tiếp theo là các mã PVX (1.100 đơn vị), QHD (300 đơn vị), PVA (300 đơn vị), DLR (100 đơn vị).

Thống kê số lệnh khớp trên cả hai sàn là 26.167 lệnh, nếu tính bình quân mỗi lệnh khớp là 1.869 đơn vị, trị giá khoảng 213 triệu đồng.

Xét 3 mức giá hiện thị trên bảng điện tử, có thể thấy thị trường đang có cung lớn hơn cầu 1,5 lần. Cụ thể, tổng giá trị cầu đạt 107,490 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị cung đạt 160,263 tỷ đồng.

Chốt phiên, cổ phiếu có lượng chênh lệch cung-cầu lớn trên bảng điện tử là MBB, trong đó lượng cầu đạt 6,217 tỷ đồng, lượng cung chỉ đạt 2,071 tỷ đồng. Giá mua bình quân là 12.950 đồng/cp, giá bán bình quân là 13.200 đồng/cp (cao hơn giá mua khoảng 1,9%).

Ở chiều ngược lại, mã VIC lại đang có lượng cung lớn đạt 7,718 tỷ đồng, trong khi lượng cầu chỉ đạt 0,725 tỷ đồng. Giá mua bình quân là 80.050 đồng/cp, giá bán bình quân là 82.930 đồng/cp (cao hơn giá mua khoảng 3,6%).

Có 29 mã trên bảng điện tử không có dư bán và 242 mã không có dư mua. Trong đó, mã HPG có dư mua lớn đạt 0,716 tỷ đồng, giá mua bình quân đạt 20.130 đồng/cp (cao hơn giá tham chiếu 4,3%) nhưng không có lượng cung. Mã ITA có dư bán lớn đạt 4,529 tỷ đồng, giá bán bình quân đạt 4.420 đồng/cp (thấp hơn giá tham chiếu 1,8%) nhưng không có lượng cầu.

TTCK chiều 1/10: HNX-Index lập đáy mới trong lịch sử - 4

Mã HPG phiên này tăng 900 đồng/cp (+4,66%) lên 20.200 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 644.820 đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 69.710 cổ phiếu. Diễn biến giao dịch trong biên độ 19.500-20.200 đồng, hiện HPG đang tăng so với mức đáy trong ngày là 3,59% và tăng so với khi mở cửa là 0,5%.

Mã ACB giảm 600 đồng/cp (-3,64%) xuống 15.900 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 1.087.100 đơn vị. Diễn biến giao dịch trong biên độ 15.900-16.500 đồng, hiện ACB ở mức thấp nhất trong ngày và giảm so với mở cửa là 3,64%.

Mã CTG giảm 500 đồng/cp (-2,84%) xuống 17.100 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 112.820 đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 12.000 cổ phiếu. Diễn biến giao dịch trong biên độ 17.000-17.600 đồng, hiện CTG đang tăng so với mức đáy trong ngày là 0,59% nhưng giảm so với khi mở cửa là 2,84%.

Mã STB giữ nguyên ở mức tham chiếu 20.000 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 730.420 đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 80 cổ phiếu. Diễn biến giao dịch trong biên độ 19.600-20.000 đồng, hiện STB đang tăng so với mức đáy trong ngày là 2,04% và tăng so với khi mở cửa là 1,01%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chịu sự sụt giảm mạnh. Mã KLS giảm 400 đồng/cp (-5,00%) xuống 7.600 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 2.273.900 đơn vị. Diễn biến giao dịch trong biên độ 7.600-8.100 đồng, hiện KLS ở mức thấp nhất trong ngày và giảm so với mức đỉnh là 6,17%.

VND giảm 500 đồng/cp (-5,68%) xuống 8.300 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 2.067.200 đơn vị. Diễn biến giao dịch trong biên độ 8.200-8.800 đồng, hiện VND đang tăng so với mức đáy trong ngày là 1,22% nhưng giảm so với khi mở cửa là 5,68%.

SSI phiên này giảm 600 đồng/cp (-3,68%) xuống 15.700 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 1.593.750 đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 62.310 cổ phiếu. Diễn biến giao dịch trong biên độ 15.600-16.300 đồng, hiện SSI đang tăng so với mức đáy trong ngày là 0,64% nhưng giảm so với khi mở cửa là 3,68%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Sơn (Đầu tư chứng khoán)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN