Nợ nần khiến Cty bầu Đức giảm 83% lợi nhuận

Doanh thu tài chính giảm 79% xuống còn 90 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 77 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, mã HAG, công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu thuần tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 870 tỷ đồng, nhưng do giá vốn hàng bán tăng tới 66%, lên 619 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn 252 tỷ đồng, giảm 27%.

Doanh thu tài chính giảm mạnh, từ 435 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng trong quý I/2012. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 46% lên 140 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng giảm nhưng không đáng kể. Lợi nhuận trước thuế là 99 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 77 tỷ đồng, giảm 83% so với quý I/2011.

Trước hợp nhất, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ HAG là 6 tỷ đồng, bằng 2% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của HAG

                                          Đơn vị: Tỷ đồng

Nợ nần khiến Cty bầu Đức giảm 83% lợi nhuận - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DVT
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN