Ngành thuế tăng thu 9.000 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra DN có giao dịch liên kết

Sự kiện: Kinh Doanh

Tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu NSNN năm 2017, tập trung thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết; đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế.

Cụ thể, tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017, tăng 125,34% so với cùng kỳ năm 2016; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9 nghìn tỷ đồng, bằng 130,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành thuế tăng thu 9.000 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra DN có giao dịch liên kết - 1

Hình minh họa

Riêng đối với hoạt động thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 135 doanh nghiệp truy thu, truy hoàn và phạt 402,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,7 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.378,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được được 29,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,1% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố với 99,81% số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng; cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 11 bộ, ngành với 39 TTHC được thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Yến (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN