Lương cán bộ công chức tăng bao nhiêu từ 1/7?

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 13:00 PM (GMT+7)

Từ 1/7, sẽ thực hiện tăng lương cơ bản cán bộ công chức lên 1.390.000 đồng/tháng.

Sự kiện:

Kinh Doanh

Lương cán bộ công chức tăng bao nhiêu từ 1/7? - 1

Từ 1/7, sẽ thực hiện tăng lương cơ bản cán bộ công chức

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7, lương cơ bản của cán bộ công chức sẽ tăng thêm 90 nghìn đồng, cụ thể từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Được biết, nguồn tăng lương một phần từ nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có)...

Theo đó, cách tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

 Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2018 (nếu có)] x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

 Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Theo Hoàng Ngân (Báo Giao thông)

sự kiện Kinh Doanh