Hãng phim truyện bán giá 0 đồng: Lộ sai phạm, Vận tải Thủy tháo chạy

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 16:00 PM (GMT+7)

Hơn 1 năm sau ồn ào Hãng phim truyện được định giá 0 đồng, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và kết luận những sai phạm trong việc thực hiện CPH, đề nghị xử lý sai phạm cá nhân, đẩy nhanh việc cho nhà đầu tư chiến lược rút vốn trước hạn.

Việc quản lý sử dụng  và thực hiện các quy định về đất đai: hãng phim truyện VN ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác là Công ty TNHH xây dựng và thương mại, du lịch Sài Gòn quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, quận 1, TP.HCM là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền quy định tại Điều 107, Điều 111 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 170, điều 175 Luật Đất đai năm 2013.

Hãng phim truyện bán giá 0 đồng: Lộ sai phạm, Vận tải Thủy tháo chạy - 1

Trong quá trình quản lý sử dụng sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra (30/10/2017), Hãng phim truyền Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối với 2 cơ sở nhà đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, Q1 TP.HCM. Riêng phần diện tích nhà thủy phi cơ đã hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Chậm nộp tiền thuê đất tính đến thời điểm 30/9/2017 số tiền hơn 21,7 tỷ đồng. Đến ngày 10/10/2017 Hãng phim truyền Việt Nam đã nộp số tiền thuê đất tại 3 cơ sở nhà đất số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

Nhập nhằng thu chi

Đối với việc quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh, Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam còn chưa đúng quy định.

Điều này dẫn đến một số vi phạm trong quản lý và theo dõi khoản phải thu khác, đối tượng là Cục Điện Ảnh chưa đúng; theo dõi khoản trả trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình (Hà Nội) chưa chính xác; việc hạch toán khoản vay nợ dài dạn của Công ty Cổ phần Quảng cáo Sao thế giới là không đúng; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, kết quả kinh doanh các năm đều lỗ liên tiếp. Một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt; Hàng năm Công ty chưa thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng.....

Ngay việc xác định lại giá trị thương hiệu của công ty căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ VHTT&DL tổ chức thực hiện, tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của Hãng phim.

Nhà đầu tư chiến lược xin rút vốn trước thời hạn

Về việc chọn lựa và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng, Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược được quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh.

Xây dựng tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh...

Nhà đầu tư chiến lược chưa xây dựng nội dung đầy đủ phương án hỗ trợ kinh doanh như trong cam kết.         

Với những sai phạm, tồn tại kể trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VHTT&DL xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn.

Bộ VHTTDL chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quy định PL.

Thành lập Hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam. Sau khi có kết quả, xác định lại giá trị DN và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông cho phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

Đặc biệt, phải tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như đã nêu.

Với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển phim truyện Việt Nam, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện: Đối với cơ sở nhà đất tại số 6 Thái Văn Lung (TP.HCM), cần liên hệ với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM để thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật;

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội), cần thực hiện xử lý dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 2529/BTC-QLCS ngày 24-2-2016 và các yêu cầu của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 2904/UBND-TNMT ngày 5-5-2015, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý;

Hoàn thiện phương án sử dụng đất (cụ thể các công trình đầu tư xây dựng trên đất). Cùng đó, có phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh bổ sung thêm nội dung về mục tiêu; kế hoạch; giải pháp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường; giải pháp sử dụng nguồn nhân lực... điện ảnh.

Theo T.N.K (Infonet)
sự kiện Thị trường bất động sản
Báo lỗi nội dung