Buộc công khai thu nhập của sếp EVN và Petrolimex

Thứ Tư, ngày 23/04/2014 19:37 PM (GMT+7)

Bộ Công thương vừa ra chỉ thị về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

  

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chỉ thị mỗi năm Vụ Tổ chức phải công bố thu nhập bình quân hằng tháng của từng viên chức quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trên website của Bộ Công thương.

Bộ trưởng chỉ thị Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải công bố giá điện theo cơ chế thị trường, bao gồm giá bán điện và giá truyền tải, báo cáo quyết toán tài chính (có kiểm toán) và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ thị trường trong nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải công bố các thông tin về giá xăng dầu trên thế giới, danh sách các doanh nghiệp đầu mối, giá bán lẻ xăng, dầu của các doanh nghiệp đầu mối.

Những đơn vị này phải thường xuyên công bố các văn bản liên quan đến cơ chế chính sách giá điện, cơ chế điều hành giá điện trên website của Bộ Công thương.

Buộc công khai thu nhập của sếp EVN và Petrolimex - 1

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Đặc biệt, Chỉ thị cũng nêu rõ Vụ tài chính theo định kỳ 6 tháng phải công bố kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoán Xăng Dầu Việt Nam. Đồng thời báo cáo giám sát tài chính của hai tập đoàn này.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chỉ thị EVN phải công khai các hoạt động kinh doanh điện, đặc biệt là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá trên website của Bộ Công thương. Tập đoàn này cũng phải công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp mình.

Đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ thị phải công khai các hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Bình ổn giá trên website của Bộ Công thương.

Theo Mai Tân (Khampha.vn)