Lãnh đạo ngân hàng phải kê khai tài sản, thu nhập

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo đó, đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm, ngoài một số cấp lãnh đạo, cấp trưởng phòng trở lên tại một các đơn vị thuộc NHNN; lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở lên tại các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng chính sách... , còn có cán bộ làm việc tại một số bộ phận, vị trí như: Thanh tra, thủ quỹ, thủ kho, mua sắm tài sản, thẩm định nhân sự, cấp giấy phép hoạt động, đấu thầu; nhân viên thực hiện nghiệp vụ tín dụng, thẩm định và cho vay tín dụng, xử lý công nợ, nợ xấu, hoạt động mua bán nợ...

NHNN nêu rõ, bản kê khai này là cơ sở để xác minh, kết luận phục vụ việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật và được công khai thường xuyên tại nơi người kê khai làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Nguyên (Giaothongvantai.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN