Nguồn: http://danviet.vn/trong-thu-qua-que-chin-do-mong-khap-vuon-dan-ha-noi-hai-khong-kip-ban-50202118...

Theo Hồng Cảnh (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh