Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-tram-anh-ngay-cang-dep-ruc-ro-nho-yeu-50202161013111944.htm

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Trâm Anh