Nguồn: http://danviet.vn/so-huu-ga-de-trung-vang-dai-gia-vua-bi-tich-thu-sach-tai-san-gay-chan-dong-la-...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh