Nguồn: http://danviet.vn/con-song-sieu-dat-do-day-chua-day-vang-mot-thoi-ca-nghin-nguoi-dai-suot-ngay-d...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh