Cách tích hợp cà vẹt xe và bằng lái xe trên VNeID

Cách tích hợp cà vẹt xe và bằng lái xe trên VNeID

Người dân có thể dùng VNeID để xuất trình, đối chiếu các loại giấy tờ như CCCD, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế…nhưng một số loại giấy tờ vẫn phải mang bản cứng theo. 
Đề xuất mới đối với ô tô 'độ, chế'

Đề xuất mới đối với ô tô 'độ, chế'

Bộ Giao thông vận tải đề xuất đưa một số nhóm hoạt động cải tạo ô tô đơn giản không cần lập hồ sơ thiết kế, do các thay đổi này đơn giản, không ảnh hưởng tới kết cấu chính của xe, nhằm tạo điều kiện cho người dân.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN