Triều Nguyễn trải qua bao đời vua, ông vua nào lắm con nhất?

Thứ Bảy, ngày 28/03/2020 17:11 PM (GMT+7)

Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn trải qua nhiều đời vua, ai là người ở ngôi lâu nhất, ai là vị vua cuối cùng; ông vua nào sinh nhiều con nhất?

Sự kiện: Quiz

1

Triều Nguyễn trải qua bao nhiêu đời vua trị vì?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/trieu-nguyen-trai-qua-bao-doi-vua-ong-vua-nao-lam-con-nhat-162...

Vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lấy vợ phương Tây?

Ông vua này là người duy nhất của nhà Hậu Lê lên ngôi hai lần, người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lấy vợ phương...

Theo Châu Anh (Tiền Phong)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung