Vị vua tuổi Canh Tý nào trải qua loạn tam vương lập công danh rạng rỡ

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 17:01 PM (GMT+7)

Vị vua này văn võ song toàn, trị vì anh minh, sáng suốt, là người đặt nền móng, mở ra nền thịnh trị dài lâu cho vương triều nhà Lý.

Sự kiện: Quiz

  

1

Vị vua nào lên ngôi sau loạn tam vương?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/vi-vua-tuoi-canh-ty-nao-trai-qua-loan-tam-vuong-lap-cong-danh-...

Vị vua đầu tiên nào của nước Việt xuất gia đi tu?

Ông là vị hoàng đế thứ tám của nhà Lý, đau yếu luôn, không đi đâu được, lại không sinh được hoàng tử, chỉ có toàn...

Theo Châu Anh (Tiền Phong)
sự kiện Quiz