Vị vua nào của nhà Lý gặp nhiều đau khổ, bất hạnh và từng bị điên?

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 17:00 PM (GMT+7)

Trong số vua thời phong kiến, ông là vị vua gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hơn cả. Cuộc đời và sự nghiệp của ông hầu như chỉ có nỗi buồn, chẳng mấy niềm vui. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Vua gặp buổi loạn lạc, giặc cướp tứ tung, mình bị bệnh nặng, không biết sớm cầu con nối dõi, họ Lý phải mất”.

Sự kiện: Giáo dục

1

Vị vua nào của nhà Lý từng có thời gian bị phát bệnh điên?

Vị vua nào có hiếu nhất, mỗi tháng dành 15 ngày vấn an mẹ?

Ông là vị vua nổi tiếng hiếu thảo trong lịch sử. Theo sách "Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn", suốt...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Giáo dục