Trắc nghiệm: Nguồn gốc và ý nghĩa của tục cúng ông Công ông Táo

Thứ Năm, ngày 16/01/2020 19:10 PM (GMT+7)

Theo tục lệ, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các gia đình Việt thường làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời để báo cáo mọi việc tốt xấu của nhân gian.

Sự kiện:

Quiz

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nguon-goc-va-y-nghia-cua-tuc-cung-ong-cong-ong-tao-d449429.html

Chúa nào lấy mạng mỹ nữ sau khi đọc chuyện về Tây Thi?

Dưới thời chúa này chiến tranh chấm dứt, bờ cõi Đàng Trong được mở mang, củng cố. Vị Chúa này cũng từng khiến mỹ...

Theo Minh Châu (Báo GT)

sự kiện Quiz