Nguồn: http://danviet.vn/than-hinh-ruc-lua-2-my-nhan-viet-duoc-bo-duong-bao-nuoi-50-trieu-thang-5020201...

Theo Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Giảm cân