Mộc mạc chợ phiên Du Già

Mộc mạc chợ phiên Du Già Ở một huyện miền núi xa xôi vùng Đông Bắc, có một nơi gọi là Du Già. Du Già làm say lòng lữ khách với núi non...