Du lịch châu Âu

Những điều thú vị về nơi ở chính thức và làm việc của Hoàng gia

Những điều thú vị về nơi ở chính thức và làm việc của Hoàng gia

Cung điện Buckingham là một biểu tượng và nhà của chế độ quân chủ Anh, một phòng trưng bày nghệ thuật và thu hút hấp đẫn được nhiều khách du lịch. Nó là một địa điểm quy tụ của người Anh trong những thời điểm ăn mừng của đất nước cũng như khi đất nước rơi vào khủng hoảng.

ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH KHÁC