Tỉnh nào có nhiều thành phố trực thuộc nhất hiện nay?

Việt Nam hiện có hơn 70 thành phố trực thuộc tỉnh, hầu như tỉnh nào cũng có ít nhất một thành phố trực thuộc. Vậy tỉnh nào có nhiều thành phố trực thuộc nhất hiện nay?

1

Tỉnh nào có nhiều thành phố trực thuộc nhất hiện nay?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tinh-nao-co-nhieu-thanh-pho-truc-thuoc-nhat-hien-nay-1785086.t...

Tỉnh nào ở nước ta duy nhất hiện có hai sân bay?

Trong số hơn 20 sân bay thì tỉnh này có đường hàng không với hai sân bay nội địa và quốc tế.

Chia sẻ
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Khám phá 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung