Những bí ẩn bất ngờ sau các địa danh nổi tiếng thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Quảng trường Trafalgar, Anh: Một đồn cảnh sát bí mật được xây dựng giống cột đèn ở quảng trường Trafalgar. Đồn cảnh sát nhỏ nhất ở thành phố London được lắp đặt vào năm 1926, để cảnh sát có thể tiếp cận gần các cuộc biểu tình thường xuyên xảy ra ở đây. Ngày nay, nó được sử dụng làm nơi chứa đồ dọn vệ sinh.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-bi-an-bat-ngo-sau-cac-dia-danh-noi-tieng-the-gioi-d459918.html

Theo Huy Phong (Theo Best Life) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội