Lãnh đạo công ty nhà nước nhận mức lương bao nhiêu?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đối với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, dự thảo đề xuất quy định mức lương cơ bản, tiền lương được hưởng theo chức danh.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Nghị định này quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại tập đoàn, tổng công ty gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Lãnh đạo công ty nhà nước nhận mức lương bao nhiêu? - 1

Theo đó,  đối với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, dự thảo đề xuất quy định mức lương cơ bản, tiền lương được hưởng theo chức danh.

Cụ thể, mức lương cơ bản của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách được quy định như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị, hội đồng quản trị: Loại 1 là 70 triệu đồng, loại 2 là 60 triệu đồng. Thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát: loại 1 là 60 triệu đồng, loại 2 là 50 triệu đồng. Kiểm soát viên loại 1 là 50 triệu đồng, loại 2 là 40 triệu đồng.

Trong đó, loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Về nguyên tắc, chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên công ty gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nhà nước quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua quy định giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty; đối với công ty cổ phần thì cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Nghị định này, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty để tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông.

Nguồn: http://danviet.vn/lanh-dao-cong-ty-nha-nuoc-nhan-muc-luong-bao-nhieu-502022236202524926.htm

”Núi tiền” dãi nắng dầm mưa ở huyện nghèo, giờ ra sao?

Cho đến nay, tình cảnh vắng vẻ vẫn bao trùm công trình này.

Chia sẻ
Theo Xuyến Chi (Dân Việt)
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung