Từ 1/3, khuyến mại nạp thẻ cho thuê bao trả trước không được quá 20%

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018 17:00 PM (GMT+7)

Đối với thuê bao trả sau, mức trần này là 50%.

Sự kiện:

Internet

Theo Thông tư 47/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động; hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động, phải đảm bảo không vượt quá 20% (đối với thuê bao trả trước) và không vượt quá 50% (đối với thuê bao trả sau). Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2018.

Từ 1/3, khuyến mại nạp thẻ cho thuê bao trả trước không được quá 20% - 1

Thuê bao di động trả trước sẽ chỉ còn nhận được khuyến mại thẻ cào tối đa là 20%.

Cụ thể, Thông tư 47/2017 quy định: Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại dành cho thuê bao trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng được khuyến mại; tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại dành cho thuê bao trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng được khuyến mại.

* Các quy định trên không áp dụng đối với trường hợp khuyến mại bằng hình thức cung cấp dịch vụ thông tin di động mẫu; đưa hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động mẫu cho khách hàng dùng thử mà không phải trả tiền.

Bên cạnh đó, Thông tư 47/2017 cũng đưa ra các quy định về mức giá trị vật chất tối đa dùng để khuyến mại cho một đơn vị dịch vụ thông tin di động; hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động:

Cụ thể, mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị loại hình dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng của thuê bao di động trả trước không được vượt quá 20% giá trị của đơn vị loại hình dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

Mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị loại hình dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng của thuê bao di động trả sau không được vượt quá 50% giá của đơn vị loại hình dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng được khuyến mại trước thời gian khuyến mại.

Khi tổ chức khuyến mại giảm giá cho khách hàng thường xuyên, doanh nghiệp di động phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá. Khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động được xác định là thuê bao trả sau (bao gồm cả thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau trong thời gian thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên), thuê bao trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 1 năm và có tổng cước đã thanh toán kể từ ngày đăng ký thuê bao tối thiểu là 1 triệu đồng.

Việt Nam đang có bao nhiêu thuê bao di động tính tới hết năm 2017?

Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố con số này.

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

sự kiện Internet