[Infographic] Toàn cảnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Sự kiện: Chuyển đổi số

Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam được hình thành và ngày càng phát triển, đi sâu vào một số lĩnh vực kinh tế, xã hội như thương mại điện tử, giao thông vận tài, giáo dục,... Năm 2020, Việt Nam đứng thứ 76/172 quốc gia về chỉ số sẵn sàng cho AI. Đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.

[Infographic] Toàn cảnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam - 1[Infographic] Toàn cảnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam - 2[Infographic] Toàn cảnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam - 3[Infographic] Toàn cảnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam - 4

Nguồn: http://danviet.vn/infographic-toan-canh-su-phat-trien-cua-tri-tue-nhan-tao-tai-viet-nam-502021891159375.htm

Chia sẻ
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Chuyển đổi số Xem thêm
Báo lỗi nội dung