1001 cách thông báo lỗi "Không tìm thấy trang"

Kền kền, đại diện của sự chết chóc tương ứng với ý nghĩa đường dẫn không tồn tại.

Nguồn: http://danviet.vn/1001-cach-thong-bao-loi-khong-ti...

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

Internet

Xem thêm
Báo lỗi nội dung