Nguồn: http://danviet.vn/toa-nha-dat-vang-cua-viet-nam-noi-bat-tren-bao-trung-quoc-5020211189582776.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp