Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/me-man-voi-nhung-binh-hoa-ngap-sac-xuan-cua-chi-gai-ha-thanh-1051690....

Theo Nga Ly; Ảnh: Nguyễn Nha Trang (Dân Việt)

sự kiện Giới trẻ 2020