Nguồn: http://danviet.vn/loai-de-xau-nhu-quai-vat-nhung-nha-giau-san-sang-bo-nui-tien-mua-ve-5020201681...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ