Bảo hiểm xe bồi thường tối đa 150 triệu đồng cho người gặp tai nạn

Nghị định mới có hiệu lực bắt đầu từ trong tháng 9/2023 quy định mức bồi thường tối đa và những mức bồi thường cụ thể khác mà người lái xe máy, ô tô cần phải biết.

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (gọi tắt ở đây là Nghị định 67) được ban hành và có hiệu lực từ ngày 6/9/2023. Nghị định 67 có những quy định về mức bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người mua bảo hiểm. Đây là những quy định liên quan sát sườn tới lợi ích của người sử dụng xe cơ giới, bao gồm có xe máy và xe ô tô, cần phải biết để không bị bỏ qua quyền lợi của mình.

Bảo hiểm xe bồi thường tối đa 150 triệu đồng cho người gặp tai nạn - 1

Theo Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 67, khi nhận được thông báo về tai nạn, trong vòng 1 giờ doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp bảo đảm an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm;  phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thứ ba và các bên liên quan trong vòng 24 giờ tổ chức thực hiện việc giám định tổn thất xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Khoản 3 Điều 12 của Nghị định 67 quy định rõ, Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định 67, mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại.

Bảo hiểm xe bồi thường tối đa 150 triệu đồng cho người gặp tai nạn - 2

Theo Điều 6 của Nghị định 67, mức tối đa mà bảo hiểm có thể chi trả đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Còn đối với thiệt hại về tài sản, thì tùy theo loại phương tiện. Theo đó, nếu là do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra thì mức bảo hiểm chi trả tối đa là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Còn nếu là do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra thì mức bảo hiểm chi trả tối đa là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Theo Nghị định 67, mức phí mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dao động từ 55 nghìn đồng đến 4,813 triệu đồng, tùy vào loại xe. Trong đó, xe mô tô 2 bánh dưới 50cc có phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm 1 năm chỉ 55 nghìn đồng, từ 50cc trở lên có mức phí bảo hiểm là 60 nghìn đồng/năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Dùng lại biển số định danh cho xe mới vẫn mất 20 triệu đồng phí đăng ký

Khi bán xe cũ, chủ xe cũ đã có sẵn biển số định danh nhưng khi họ mua xe mới thì vẫn mất lệ phí đăng ký và cấp biển số như lần đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN