Thơ tình thời COVID

Thơ tình thời COVID

Trả lại em yêu, mối tình dằng dặc / Bao ngày... “ở đâu” thì... “ngồi yên đó”

Ai thành công nhất?

Ai thành công nhất? Bốn người bạn đã không gặp nhau 30 năm, giờ đây có dịp ngồi cùng nhau trong một bữa tiệc.

Phơi cho khô

Phơi cho khô Không phải đâu, không phải anh ta tự treo đâu. Là tôi đã treo anh ta lên để phơi khô...
Thơ tình thời COVID
Thơ tình thời COVID Trả lại em yêu, mối tình dằng dặc / Bao ngày... “ở đâu” thì... “ngồi yên đó”