TP HCM tăng cường thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận về tham nhũng

Sự kiện: Thời sự

Qua thanh tra, TP HCM sẽ xử nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

UBND TP HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức, quận, huyện; Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP HCM tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn.

TP HCM tăng cường thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận về tham nhũng - 1

TP HCM sẽ tăng cường thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận về tham nhũng

Đồng thời, thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của thành phố; công tác quản lý đất đai; các dự án có nguồn vốn nhà nước, dự án BOT, BT; quản lý tài chính, tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...

Qua đó, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích và nâng cao năng lực phát hiện tham nhũng qua giải quyết tố cáo, thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Sở Nội vụ được giao chủ trì tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện đúng và đầy đủ phòng ngừa tham nhũng.

UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với các tổ chức tín dụng; định kỳ báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-tang-cuong-thanh-tra-linh-vuc-nhay-cam-co-du-luan-ve-tham-nh...

Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

Thanh tra Chính phủ nghiêm cấm cán bộ nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức.

Chia sẻ
Theo Phan Anh (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung