Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

Thứ Năm, ngày 28/11/2013 11:38 AM (GMT+7)

10h sáng 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp (sửa đổi) với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành.

Kết quả cụ thể, trong tổng số 488 ĐB Quốc hội, chiếm 97,99% tham gia biểu quyết, đã có 486 ĐB tán thành chiếm 97,59% . Có 2 ĐB không biểu quyết, không có ĐB không tán thành.

Trước khi bấm nút thông qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, để chuẩn bị cho việc thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, mỗi đại biểu Quốc hội đều đã làm việc hết sức mình. Quốc hội thảo luận nhiều phiên qua 3 kỳ họp với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa toàn dân vào bản dự thảo Hiến pháp được đề nghị thông qua.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Chúng tôi hiểu rằng trong một bộ phận, một số người thuộc các tầng lớp nhân dân và ngay cả một số đại biểu Quốc hội cũng còn một số ý kiến khác. Tuy nhiên, tuyệt đại bộ phận nhân dân và Quốc hội đã đồng tình cao với bản dự thảo thông qua lần này”.

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi - 1

Kết quả biểu quyết

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, những ý kiến còn khác so với dự thảo, Quốc hội hết sức trân trọng để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình đổi mới đất nước.

“Tôi xin khẳng định lại, bản Hiến pháp đã được chuẩn bị thông qua kỳ này đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân để chúng ta yên tâm thông qua. Đây là bản hiến pháp đã được chuẩn bị công phu, khoa học với tinh thần làm việc nghiêm túc và thực sự là một bản hiến pháp cho thời kỳ đổi mới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Báo cáo cho biết, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân. Hoạt động này đã được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, thu hút được sự tham gia tích cực, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết. Các ĐB Quốc hội đều tán thành với bố cục của Dự thảo Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992). Các ĐB Quốc hội cho rằng, bố cục của Hiến pháp như vậy là hợp lý, chặt chẽ và khoa học; nội dung và kỹ thuật trình bày bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Hiến pháp (sửa đổi) là thể hiện rõ hơn, cụ thể hơn vai trò của Chủ tịch nước, đặc biệt là trong việc thống lĩnh lực lượng vũ trang.

Hiến pháp quy định Chủ tịch nước “Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương”.

Theo Dương Tùng (Khampha.vn)