Người Việt Nam đầu tiên làm Tổng Thư ký ASEAN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh đã nhận được sự đồng thuận của các lãnh đạo ASEAN vào vị trí Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2013, ông Lê Lương Minh sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký ASEAN. Ông Lê Lương Minh được đánh giá là có trình độ và kinh nghiệm ngoại giao ở cấp độ toàn cầu. Năm nay 60 tuổi, ông từng có 14 năm làm việc tại Liên hợp quốc, trong đó có 7 năm làm Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Xin chúc mừng ông trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhận vị trí Tổng Thư ký ASEAN. Ông có thể cho biết nhiệm vụ lớn nhất của Tổng thư ký ASEAN là gì?

Nhiệm vụ quan trọng nhất của ASEAN là tiếp tục nỗ lực thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên 3 trụ cột chính là cộng đồng chính trị - an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Do đó, nhiệm vụ của Tổng thư ký là hỗ trợ và điều phối các hoạt động để hiện thực hóa các chương trình đó”.

Ông đã có chiến lược hành động thế nào để thực hiện những mục tiêu đề ra của ASEAN?

Để triển khai thành công các chương trình hành động ưu tiên đó, thì ASEAN cần một môi trường hòa bình, ổn định. Tổng Thư ký cần quan tâm, thúc đẩy việc hình thành và thực hiện các chuẩn mực ứng xử. Trong bối cảnh khu vực có tình hình diễn biến phức tạp liên quan tới tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, việc đảm bảo tôn trọng, thực hiện tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông cũng như sớm tiến tới một bộ luật, một bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông là rất quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định. Để loại bỏ các nguy cơ gây mất ổn định thì việc đảm bảo thực hiện Hiệp ước các nước ASEAN không có vũ khí hạt nhân cũng rất quan trọng.

Xin cảm ơn ông và chúc ông có một nhiệm kỳ thành công!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Khánh (An ninh Thủ đô)
Báo lỗi nội dung